Skip to content

Btw tarieven

9% OF 21% BTW
 
Het schilderen van uw woning, indien deze ouder is dan 2 jaar, valt onder het 9%-tarief. Dit tarief is alleen van toepassing op het schilderen van huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen van nieuwbouwwoningen, bedrijfsgebouwen en -ruimtes, schoolgebouwen, kerken en zorginstellingen blijven belast met het 21%-tarief.
 
Onder schilderen wordt in dit verband verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, muurverven, vernissen, beitsen, behangen, voorbereiding- en voorbehandelingwerkzaamheden voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de diensten die schilders in hun hoedanigheid van schilder verrichten.
 
Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken.
 
In de praktijk wordt de ouderdom bepaald door het eerste feitelijke gebruik te herleiden uit eigendomspapieren, huurcontract, kadaster. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 9%-tarief.
 
Mogelijk wordt u verzocht een ouderdomsverklaring in te vullen welke u kunt downloaden.
× Vragen? WhatsApp direct.